Home Sản phẩm Bơm tiêm insulin insumed 1ml 30g x 12,7mm pikdare (h/30 cái)

Bơm tiêm insulin insumed 1ml 30g x 12,7mm pikdare (h/30 cái)

92,700  (VAT)

Mã vạch: 20544
Danh mục: