Home Sản phẩm Nexium esomeprazole 40mg inj. astrazeneca (h/1lọ)

Nexium esomeprazole 40mg inj. astrazeneca (h/1lọ)

161,300  (VAT)

Mã vạch: 22055
Danh mục: