Home Sản phẩm Pacfon 200 cefpodoxim 200mg usp (h/10v)

Pacfon 200 cefpodoxim 200mg usp (h/10v)

34,500  (VAT)

Mã vạch: 20157