Thuốc nhỏ mắt torexvis 0.3% gia nguyễn (c/5ml)

16,700  (VAT)

Mã vạch: 19251