1. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với Kho Dược Phẩm được được vận hành bởi Công ty Cổ phần PTKD Dược Morioka, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.
BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI KHO DƯỢC PHẨM, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN NÀY.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

Kho Dược Phẩm coi trọng việc bảo mật thông tin của Người Sử Dụng. Để bảo vệ quyền lợi Người Sử Dụng, Kho Dược Phẩm cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại khoduocpham.com để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Kho Dược Phẩm. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Kho Dược Phẩm thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin, Người Sử Dụng cho phép Kho Dược Phẩm thực hiện, thu thập, công bố hoặc xử lý các Nội dung, các dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng theo Chính Sách Bảo Mật được quy định trên đây.

3. CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía chúng tôi, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.
Chúng tôi cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng chúng tôi, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:
1. Sử dụng các thông tin trên website này;
2. Các truy cập kết nối từ website này;
3. Đăng ký nhận thư điện tử;
4. Chúng tôi có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;
5. Các hạn chế liên quan đến đặt hàng trực tuyến mô tả tại đây;
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website này và mọi nội dung hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của chúng tôi. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho chúng tôi và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:
1. Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
2. Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
3. Mọi sản phẩm hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Morioka.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

5.1 QUYỀN
a) Khi đăng ký trở thành Khách Hàng của Kho Dược Phẩm và được Kho Dược Phẩm đồng ý, Khách Hàng sẽ được mua hàng hóa bán tại khoduocpham.com.
b) Khách Hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý đơn hàng tại Kho Dược Phẩm.
c) Khách Hàng có quyền đóng góp ý kiến cho website trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Kho Dược Phẩm.
5.2 NGHĨA VỤ
a) Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
b) Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kho Dược Phẩm về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
c) Khách Hàng cam kết những thông tin cung cấp cho website là chính xác.
d) Khách Hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường.
Trong trường hợp vi phạm thì Khách Hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
e) Khách Hàng không được hành động gây mất uy tín của Kho Dược Phẩm dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Khách Hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Kho Dược Phẩm.

6. TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG

6.1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng đặt hàng trực tuyến tại Website khoduocpham.com. Khi sử dụng chức năng để đặt hàng, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định mua hàng trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.
 
6.2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN
Tính năng đặt hàng trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng mua hàng trực tuyến.
Tính năng mua hàng trực tuyến sẽ trợ giúp Quý khách tra cứu thông tin và hoàn tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên nếu lạm dụng tính năng này, Quý khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.
Quý khách phải khẳng định và đảm đảm rằng quý khách đã đủ tuổi khi sử dụng chức năng mua hàng trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo quy định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Quý khách chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với mọi hành vi sử dụng Website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin đặt hàng.
 
6.3. QUY ĐỊNH GIÁ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ
Tổng số tiền thanh toán đã bao gồm các thuế, phí hành khách phải trả. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí có thể phát sinh theo chính sách của ngân hàng phát hành thẻ (Nếu khách hàng lựa chọn chức năng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua Ngân hàng)

7. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Chúng tôi hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ nhập và xuất. Tất cả các sản phẩm được kinh doanh tại chúng tôi phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp mặt hàng cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật. Người tiêu dùng tham gia giao dịch, mua bán với đơn vị chúng tôi được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên.
Chúng tôi đảm bảo tính hiệu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch. Giá bán niêm yết tại website là giá bán chính thức được chúng tôi đưa ra cho người tiêu dùng tham khảo và giao dịch ngay trên website hoặc mua bán tại cửa hàng. Chúng tôi có thể thay đổi giá bán sản phẩm trên website khoduocpham.com hoặc ngưng bán một hay nhiều sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán hoặc đã mua bán tại cửa hàng).
Các giai đoạn của một mua bán hợp lý tại chúng tôi được hướng dẫn cụ thể tại:
1. Chính sách vận chuyển
2. Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
3. Quy định và hình thức thanh toán
4. Chính sách bảo hành
 
Quý khách tham khảo thông tin chi tiết, giá bán niêm yết vào thời điểm hiện tại, các quy định, chính sách tại khoduocpham.com.
 
TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ”, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.