1. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

1.1. Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD): 
Kho Dược Phẩm cung cấp dịch vụ COD, Khách Hàng có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.
1.2. Thanh Toán Bằng Chuyển Khoản:
Kho Dược Phẩm cung cấp dịch vụ chuyển khoản, Khách Hàng có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chính thức của Kho Dược Phẩm.
Số Tài khoản: 19037411182012
Tên chủ tài khoản: Phạm Văn Tuấn
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank
1.3. Thanh toán trực tuyến:
Chấp nhận thanh toán nhiều thương hiệu và loại thẻ bao gồm thẻ ATM, thẻ Visa, MasterCard, JCB,…

2. QUY ĐỊNH THANH TOÁN

– Khách Hàng chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
– Kho Dược Phẩm không chịu trách nhiệm cũng như có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách Hàng phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở ở trên. Kho Dược Phẩm bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Khách Hàng và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.
– Người Sử Dụng cần cung cấp cho Kho Dược Phẩm thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ Kho Dược Phẩm.